Tampa Waterfront Restaurant
813.837.4852

Aug
23
Wed
Jim Brady
Aug 23 @ 6:00 pm – 10:00 pm
Aug
24
Thu
Marcello Mello duo
Aug 24 @ 6:00 pm – 10:00 pm
Aug
25
Fri
The Relics duo
Aug 25 @ 6:00 pm – 10:00 pm
Aug
26
Sat
Spy Vs Spy @ Duke's
Aug 26 @ 1:00 pm – 5:00 pm

Reggae band

Dewey Buxton trio
Aug 26 @ 6:00 pm – 10:00 pm
Aug
27
Sun
Spy Vs Spy
Aug 27 @ 1:00 pm – 5:00 pm

Reggae band

Dewey Buxton duo
Aug 27 @ 6:00 pm – 10:00 pm
Aug
28
Mon
Nora Riccci solo
Aug 28 @ 6:00 pm – 9:00 pm
Aug
29
Tue
Jon DiRenzo
Aug 29 @ 6:00 pm – 9:00 pm
Aug
30
Wed
Jim Brady
Aug 30 @ 6:00 pm – 10:00 pm