SAKAE(サカエ):ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ TKW-188Q6GD SAKAE(サカエ):軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-189SUD